+31(0)6 41 36 96 44 [email protected]

Algemene Voorwaarden breakthroughweek

ARTIKEL 1 – INSCHRIJVING
1.1 U schrijft u in voor een breakthroughweek via het aanmeldformulier op de website of door een e-mail. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer via het aanmeldformulier op de website of door een e-mail.
1.2 U ontvangt van Leefvanuitjehart.nl via een e-mail een bevestiging van de inschrijving. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.
1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
1.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de gegevens van hun reservering correct zijn.

ARTIKEL 2 – BETALINGSVOORWAARDEN
2.1 Bij inschrijving dient u te betalen via de webite met ideal of per overboeking. Als u kiest voor overboeking, krijgt u na de inschrijving krijgt u van ons een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen voldaan te worden.
2.2 Kosten breakthroughweek zijn: accommodatie, ontbijt, (lunch alleen bij de zomer variant), diner, yoga, meditatie, workshops, activiteiten en gebruik van alle gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes.
2.3 Vervoer, transfers, paragliden en verzekeringen en zijn niet inbegrepen. Lunch en skimateriaal bij wintervariant ook niet.

ARTIKEL 3 – ANNULERING OF WIJZIGING DOOR DEELNEMER
3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. De annulering of wijziging van uw inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging tot 60 dagen voor de dienst bent u 30% deelnamekosten verschuldigd
c. Bij annulering van 60 tot 30 dagen voor aanvang van een dienst bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
d. Bij annulering van 30 tot 7 dagen voor aanvang bent u 75% van de deelnamekosten verschuldigd.
e. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Leefvanuitjehart.nl.
3.3 Als u verhinderd bent, mag u voor aanvang van de geboekte dienst een vervanger sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde voor aanvang van de geboekte dienst schriftelijk per e-mail door aan Leefvanuitjehart.nl.
3.4 Als u verhinderd bent en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

ARTIKEL 4 – ANNULERING DOOR LEEFVANUITJEHART.NL
4.1 Leefvanuitjehart.nl heeft het recht een breakthroughweek te annuleren voor aanvang van de betreffende week. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang een bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald minus 5 euro administratiekosten.

ARTIKEL 5 – ALGEMEEN
5.1 De weken worden gegeven door trainers van leefvanuitjehart.nl
5.2 De klant zal de accommodatie niet anders gebruiken, dan voor het toegestane gebruik en gebruikt de accommodatie niet voor agressief, luidruchtig, gevaarlijk, illegaal, entertainment, immorele of oneigenlijke doeleinden. De klant zal nietsdoen, wat overlast of ergernis voor Leefvanuitjehart en zijn gasten, personeel of eigenaars kan geven.
5.3 De klant dient alle spullen van Leefvanuitjehart, meubels, linnen, matten en omgeving in een schone en goede staat te behouden. Alle artikelen die worden vernietigd, beschadigd of verwijdert, dienen te worden vervangen met artikelen van soortgelijke aard en van gelijke waarde.
5.4 Leefvanuitjehart behoudt zich het recht de klant te verzoeken om naar eigen goeddunken gebruik te maken van de locatie, of de woning te verlaten in het geval van schending van deze voorwaarden. De klant zal de woning moeten verlaten en Leefvanuitjehart zal de betaling niet terugbetalen en aanvaard geen gevolgschade, verlies en aansprakelijkheid.
5.5 Leefvanuitjehart behoudt zich het recht om faciliteiten, accommodatie of activiteiten te wijzigen.
5.6 De klant moet voldoen aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ingevoerd door Leefvanuitjehart
5.7 De klant moet ervoor zorgen dat hij / zij medisch en fysiek fit en in staat is om onze faciliteiten te gebruiken en deel te nemen aan activiteiten. Klanten die verwondingen of ziektes hebben, worden geadviseerd om advies bij een arts te zoeken voorafgaand aan de breakthroughweek.
5.8 In het geval van een klant met een klacht dan bespreekt hij/ zij dat niet met een derde partij, maar zal hij/ zij de manager zo spoedig mogelijk informeren.
5.9 Leefvanuitjehart behoudt alle rechten copyright licenties van de informatie, foto’s en het materiaal dat op haar website staat. Het materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of gebruikt op een andere manier.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Leefvanuitjehart is niet aansprakelijk voor letsel aan de klant in zijn / haar gebruik van onze faciliteiten of deelname aan activiteiten. Een klant moet altijd stoppen en rusten als hij / zij pijn, ziekte, blessures of pijn ervaart. Bij pijn, ziekte, blessures en pijnen informeert de klant bij de leraar of begeleider.
6.2 Leefvanuitjehart kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen of waardevolle spullen van de klant. 6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

ARTIKEL 7 – TOEPASSELIJK RECHT
7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 8 – REISVERZEKERING
8.1 Wij adviseren alle deelnemers, die aan een breakthroughweek deelnemen, een juiste reisverzekering af te sluiten waarin ook activiteiten als paragliding en skiën gedekt worden.
8.2 Wij adviseren alle deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 9 – MEDISCH
9.1 Alle medische informatie en voedselallergie gegevens moeten voorafgaand aan een boeking aan de organisatie worden verstrekt. Geen verantwoordelijkheid kan worden genomen voor informatie die niet vóór de aanvang van de cursus is gegeven.

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN
10.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
10.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2018. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door leefvanuitjehart.nl worden aangegeven.

Share This
Start Chat