Algemene Voorwaarden Leef vanuit je Hart

ARTIKEL 1 – INSCHRIJVING

1.1 U schrijft u in voor een Retreat, training, workshop of coaching via het aanmeldformulier op de website of door een e-mail. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer via het aanmeldformulier op de website of door een e-mail.
1.2 U ontvangt van Leef vanuit je Hart via een e-mail een bevestiging van de inschrijving. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand.
1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
1.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de gegevens van hun reservering correct zijn.

ARTIKEL 2 – BETALINGSVOORWAARDEN

2.1 Bij inschrijving dient u te betalen via de website met ideal of per overboeking. Als u kiest voor overboeking, krijgt u na de inschrijving krijgt u van ons een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen voldaan te worden.
2.2 Kosten voor de retreat zijn: accommodatie, ontbijt, lunch, diner, yoga, meditatie, workshops, activiteiten en gebruik van alle gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes.
2.3 Vervoer, transfers en verzekeringen en zijn niet inbegrepen.

ARTIKEL 3 – ANNULERING OF WIJZIGING DOOR DEELNEMER

3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. De annulering of wijziging van uw inschrijving moet u schriftelijk per e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging tot 60 dagen voor de dienst bent u 30% deelnamekosten verschuldigd
c. Bij annulering van 60 tot 30 dagen voor aanvang van een dienst bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
d. Bij annulering van 30 tot 7 dagen voor aanvang bent u 75% van de deelnamekosten verschuldigd.
e. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Leef vanuit je Hart.
3.3 Als u verhinderd bent, mag u voor aanvang van de geboekte dienst een vervanger sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde voor aanvang van de geboekte dienst schriftelijk per e-mail door aan Leef vanuit je Hart.
3.4 Als u verhinderd bent en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

ARTIKEL 4 – ANNULERING DOOR LEEF VANUIT JE HART

4.1 Leef vanuit je Hart heeft het recht een retreat, workshop, training of coaching te annuleren voor aanvang van de betreffende week. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang een bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald minus 5 euro administratiekosten.

ARTIKEL 5 – ALGEMEEN

5.1 De diensten worden gegeven door trainers van Leef vanuit je Hart.
5.2 De klant zal de accommodatie niet anders gebruiken, dan voor het toegestane gebruik en gebruikt de accommodatie niet voor agressief, luidruchtig, gevaarlijk, illegaal, entertainment, immorele of oneigenlijke doeleinden. De klant zal nietsdoen, wat overlast of ergernis voor Leef vanuit je Hart en zijn gasten, personeel of eigenaars kan geven.
5.3 De klant dient alle spullen van Leef vanuit je Hart, meubels, linnen, matten en omgeving in een schone en goede staat te behouden. Alle artikelen die worden vernietigd, beschadigd of verwijdert, dienen te worden vervangen met artikelen van soortgelijke aard en van gelijke waarde.
5.4 Leef vanuit je Hart behoudt zich het recht de klant te verzoeken om naar eigen goeddunken gebruik te maken van de locatie, of de woning te verlaten in het geval van schending van deze voorwaarden. De klant zal de woning moeten verlaten en Leef vanuit je Hart zal de betaling niet terugbetalen en aanvaard geen gevolgschade, verlies en aansprakelijkheid.
5.5 Leef vanuit je Hart behoudt zich het recht om faciliteiten, accommodatie of activiteiten te wijzigen.
5.6 De klant moet voldoen aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ingevoerd door Leef vanuit je Hart
5.7 De klant moet ervoor zorgen dat hij / zij medisch en fysiek fit en in staat is om onze faciliteiten te gebruiken en deel te nemen aan activiteiten. Klanten die verwondingen of ziektes hebben, worden geadviseerd om advies bij een arts te zoeken voorafgaand aan de retreat.
5.8 In het geval van een klant met een klacht dan bespreekt hij/ zij dat niet met een derde partij, maar zal hij/ zij de manager zo spoedig mogelijk informeren.
5.9 Leef vanuit je Hart behoudt alle rechten copyright licenties van de informatie, foto’s en het materiaal dat op haar website staat. Het materiaal mag niet worden gewijzigd, gekopieerd of gebruikt op een andere manier.

ARTIKEL 6 BEELD- EN PORTRETRECHTEN

6.1 Leef vanuit je Hart kan opnames maken tijdens retreats, workshops en trainingssessies (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze afbeeldingen herkenbaar is. Leef vanuit je Hart heeft het recht om deze afbeeldingen te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media. Door deel te nemen aan een live evenement of training, geeft de deelnemer toestemming aan Leef vanuit je Hart en Caroline van der Beek om deze afbeeldingen te gebruiken.
6.2 Recht om beeld, audio en materiaal te gebruiken Een deelnemer mag geen video- of audio-opnamen maken tijdens liveevenementen die langer dan 5 minuten duurt. Het is ook niet toegestaan om beelden langer dan 5 minuten live uit te zenden via sociale media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het nooit toegestaan om opnames te maken (video en/of audio). Als de organisatie merkt dat deze regels worden overtreden, kan dit ertoe leiden dat je niet langer wordt toegestaan deel te nemen aan het evenement/de training in kwestie. Het is een deelnemer aan een evenement of training niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, afbeeldingen of de inhoudsinformatie die de deelnemer wordt aangeboden voor het evenement/training te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Leef vanuit je Hart voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. Overtreding hiervan heeft in alle gevallen juridische gevolgen.
Het is toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en deze te publiceren via persoonlijke sociale media (zonder commerciële doeleinden). Het is ook toegestaan om foto’s te maken tijdens evenementen en trainingen die kunnen worden gedeeld via persoonlijke sociale media.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Leef vanuit je Hart is niet aansprakelijk voor letsel aan de klant in zijn / haar gebruik van onze faciliteiten of deelname aan activiteiten. Een klant moet altijd stoppen en rusten als hij / zij pijn, ziekte, blessures of pijn ervaart. Bij pijn, ziekte, blessures en pijnen informeert de klant bij de leraar of begeleider.
7.2 Leef vanuit je Hart kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen of waardevolle spullen van de klant.
7.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 9 – REISVERZEKERING

9.1 Wij adviseren alle deelnemers, die aan een retreat deelnemen, een juiste reisverzekering af te sluiten.

9.2 Wij adviseren alle deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 9 – MEDISCH

Alle medische informatie en voedselallergie gegevens moeten voorafgaand aan een boeking aan de organisatie worden verstrekt. Geen verantwoordelijkheid kan worden genomen voor informatie die niet vóór de aanvang van de cursus is gegeven.

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN

10.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
10.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2020. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Leef vanuit je Hart worden aangegeven.